Avelsrekommendationer


PKD-Polycystisk njursjukdom

Testning

Alla perser och exotic som ska gå i avel rekommenderas att testas för PKD innan en första kull tas, så vida inte ett tillförlitligt intyg på föräldradjur till tilltänkt avelskatt visar att dessa är friska.

PKD testas via swabb som insändes till DNA laboratorie, testet utförs i hemmet.

Du finner testinstruktioner HÄR

Avelsrekommendationer

Katt som är testad positiv för PKD ska ej användas i avel

Läs mer om PKD HÄR


HCM-Hypertrofisk Kardiomyopati

Hjärtsjukdomen HCM drabbar alla raser samt huskatter.
Perser och exotic har inget specifikt hälsoprogram för HCM men SPEXUS har valt att ansluta sig till Maine Coon-kattens hälsoprogram angående HCM, som administreras av PawPeds.

Den svenska Maine Coon-klubben har tillsammans med professor Jens Häggström, SLU, tagit fram rekommendationer för testning av Maine Coon.
Samma rekommendationer gäller även för andra raser, inklusive perser/exotic.
Programmet förespråkar en första ultraljudsscanning av avelsdjur vid 1 års ålder, alternativt innan första parning.
Därefter rekommenderas förnyad scanning vid 2, 3 samt 5 års ålder.
Anledningen till att man behöver upprepa undersökningen är att HCM kan utvecklas långsamt hos vissa katter och inte visa sig förrän katten är 5 år eller äldre.

Mera detaljerade rekommendationer återfinns här

Information om hur du går tillväga för att undersöka din katt, samt hur informationen läggs in i databasen och andra frågor får du svar på här

Läs mer om HCM HÄR


Ögon

Genom föreläsningar och tidigare workshop där ögonproblematik på brachycefala katter tagits upp vill vi dels sprida kunskap kring hur aveln kan påverka tårkanalens utformning samt ögats utbuktning. SPEXUS förespråkar att man inte avlar på katter med utstående ögon där ögonhålan är för grund, då detta blottar ögat och gör det känsligt för skador samt uttorkning.
SPEXUS vill också göra uppfödare uppmärksamma på att avel på släta ansikten utan fåror och tilltäppningar vid ögonen är att föredra då det visat sig ge en mer normal avrinning av tårvätskan.


B-blod

Det finns inga specifika avelsrekommendationer för perser och exotic vad det gäller b-blod, dock gäller allmän lagstiftning om att man medvetet inte får para katter med olika blodgrupper med varandra.

Du kan testa din katts blodgrupp genom ett enkelt swabtest i hemmet
Du finner instruktioner HÄR

Läs mer om blodgrupper hos katt HÄR


Luftvägar

Perser och exotic hör till de så kallade brakycefala (kortskalliga) raserna, vilket innebär att de har kort, trubbig nos.

Avelsrekommendationer

SPEXUS rekommenderar avel på katter som har bred nos med öppna näsborrar, samt släta ansikten utan veck och trånga tårkanaler.

Individer med påtalade andningsproblem på grund av trånga luftvägar bör ej användas i avel.