Välkommen till Svenska Perser & Exotic Ringen !


Ett annorlunda år då vi fått finna nya vägar att arbeta.

 

Vårt stora mål för detta året var att hålla en Breed-bis i samarbete med Sydkatten. Istället fick vi tänka om och detta resulterade i en lyckad onlineutställning. Vi har hunnit med en rasspecial i SVERAKs klubbtidning våra katter, vi hoppas den kan sprida kunskap och förståelse om våra raser. Vi har också med hjälp av er medlemmar i år samlat in ytterligare 5000 kr till forskning kring FIP och HCM på perser. Bägge forskningsområdena börjar visa resultat. Man gör nu framsteg i att finna de genetiska markörerna för HCM på perser, men mer DNA prover behövs! Forskningen är i behov av munsvabbar från perser och exotic med konstaterad HCM (katten ska vara konstaterad via ultraljud) Vi kommer i nr 1 av EXPECT att berätta mer om forskningen och hur ni kan bidra!

SPEXUS har startat ett samarbete med Fife Breed Council för perser och exotic, planen är att vi gemensamt ska kunna arbeta mot samma sundhetsmål inom hela Fife.

 

I år siktar vi på att anordna webinarium för våra medlemmar. Ämne är inte beslutat men vi återkommer när det är bestämt.

Vi hoppas givetvis att ni vill vara med oss även 2021, varje medlem bidrar till att möjliggöra vårt arbete för bevarandet och utvecklandet av våra gemensamma raser. 

 

Jag vill avtacka Margaretha Backhurst som varit vår sekreterare de senaste åren. Stort tack för ditt arbete!

 

I år firar SPEXUS 10 år! Det kommer självfallet att firas!

 

Årsmötet kommer äga rum digitalt och vi kommer gå ut med info och datum i god tid innan.

 

Glöm nu inte förnya ditt medlemskap och var med oss 2021! 

 

 Om du vill bli medlem sänder du dina uppgifter till

 

kassor.spexus@gmail.com

Medlemsavgiften om 150 sek betalas in på SPEXUS

BG 513-4895 eller Swish 123 129 3398

 

Märk betalningen med namn och ”medlemskap”.

 

Till sist önskar jag alla ett Gott Nytt År 2021!

 

Ordförande – Malin Demervall