Välkommen till Svenska Perser & Exotic Ringen !


SPEXUS Gratulerar alla Top placerade katter i vår online utställning!
Domare: Michael Edström, Malin Sundqvist & Annika Billing