Hem |

Välkommen till Svenska Perser & Exotic Ringen !


 


Året lider än igen mot sitt slut och jag vill tacka alla medlemmar och SPEXUS styrelse för ett fantastiskt PER/EXO år!

Vi kickade igång året med Årsmöte och prisutdelning av Årets SPEXUS Katt på NERKs utställning den 20 januari.

16 deltagare hade vi på årsmötet, vilket är en rekord siffra i deltagande, vi hoppas att se lika många på nästa årsmöte (se inbjudan bifogad).
Vi delade ut priser till de mest vinstrika SPEXUS katterna och katten med mest poäng under 2017 fick även 10 kg kattmat och en kartong våtfoder från vår sponsor Royal Canin.

I slutet av 2017 såldes en väggkalender till förmån för FIP och HCM forskningen, detta som ett led i ett seminarium med samma tema som hölls under hösten 2017 tillsammans med SVERAK klubben Perserkatten. I början av 2018 sände vi in pengarna vi samlat in, 6000 sek delades lika till två olika forskningsfonder, den ena för FIP och andra för HCM på perser.

Även detta år säljer vi en kalender till förmån för samma fonder, den är näst intill slutsåld vilket glädjer oss mycket!

På årsmötet fattades ett beslut om att vi skall verka för att ha en rasspecial på perser och exotic på utställning. Detta resulterade i att vi i början av april 2020 kommer att hålla en breed-BIS i anslutning till Perserkattens FIFe utställning.

Arbetet med att öka förståelsen och förståelsen för det sunda avelsarbetet med trubbnosiga katter har präglat detta året i mångt och mycket, debatten går ständigt varm både på rasforum och veterinärforum, SPEXUS försöker alltid att föra en öppen dialog kring vad de svenska uppfödarna står för och hur vi på bästa sättet sprider kunskap kring det sunda avelsarbetet och hur vi kan fortsätta på denna väg, men också vad vi kan förbättra oss på.

Detta resulterade i en föreläsning som hölls igår av Leg veterinärer Anna-Lena Berg, tillika perser uppfödare och förespråkare för rasen. Temat var sunt avelstänk och arbete utifrån våra rasers standard och anatomiska förutsättningar, utifrån nykomna studier på katter och med goda illustrationer vad man skall se upp med i sin avel. Det kommer att skrivas ett sammandrag från detta seminarium till EXPECT nr 1 2019.

I den hälsoenkät som SPEXUS hade ute under 2015 framkom att många av våra katter har problem med tandhälsan, då vi tar alla de hälsoproblem som kommer till vår kännedom på största allvar så beslutade vi att hålla seminarium även kring detta i år. Anna-My Olausson från Royal Canin föreläste om tandhälsa med fokus på perser/exotic, hon tog upp de främsta problemen på våra raser och hur vi kan undvika dem på enklaste sätt samt hur vi kan få ned den höga statistiken på tandproblem med enkla förändringar.

Detta är lite av vad rasringen har arbetat med under 2018, 2019 kommer att bli minst lika spännande!

Några förändringar som sker under nästa år.

  • Efter 2 årsmötesbeslut har det beslutats att årsavgiften är den samma för alla, dvs 150 kr.
    vi erbjuder ett familjemedlemspris på 50 kr om det är så att fler i samma hushåll vill bli
    medlemmar men man endast vill ha en tidning hem.

  • Tidningen EXPECT kommer att få ett nytt utseende, den kommer att tryckas i A4 format och tjockare nummer, den kommer att från och med 2019 utkomma 2 gånger om året, ett vår nummer och ett julnummer, alla medlemmar förutom familjemedlemmar får tidningen

  • Värvade medlemmar får medlemskap för 100 kr, med värvad medlem menas NY medlem och detta gäller kattungeköpare till föreningens uppfödare.
  • Utländska medlemmar betalar fortfarande 200 kr för medlemskap
Medlemsavgiften betalas till SPEXUS BG konto 513-4895

Utländska medlemmar betalar till: IBAN: SE11 8000 0832 7993 4475 8686

                                           BIC: SWEDSESS

Till sist vill jag önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År så ses vi igen nästa år!

Mvh//

Ordförande
Malin Demervall