SPEXUS är en klubb för alla som älskar raserna perser och exotic.

Det kan vara så att du är uppfödare, utställare, ägare eller bara intresserad av raserna alla är varmt välkomna att bli medlemmar!


Målet med SPEXUS är:

* Sprida information om raserna perser och exotic

* Verka för ett ökat intresse för raserna perser och exotic

* Verka för ett ökat samarbete mellan uppfödare

* Tillhandaha lättillgänglig information om uppfödare av perser & exotic

* Propagera för sunt avelsarbete

* Verka för en god hälsostatus hos perser och exotic