Hem

Hem | Hem


Välkommen till Svenska Perser & Exotic Ringen!

Stort tack till alla som deltog i SPEXUS och Perserkattens workshop angående brachycefali på katt.

Uppfödare, kattägare, Malin Sundqvist, Anna Börje, Leg vet. Eva Hertil, Leg Vet. Annika Bergström samt PK och SPEXUS styrelser som gjorde denna dag.
Ett stort tack även till Royal Canin som sponsrat detta evenemang, samt tidigare rasringen för PER/EXO SWEPEX som donerade pengar och gjorde detta möjligt.

Vi är otroligt glada över det positiva gensvar vi fick från både uppfödare och veterinärer.

Det finns helt klart en hel del att arbeta vidare med inom raserna, men också behövs mer forskning kring hur pass påverkade våra kortnosta kattraser är av sin anatomi (främst angående värmereglering, aktivitetsnivå etc). En större studie på svenska katter efterfrågades bland annat.

PK och SPEXUS kommer nu att sätta oss ned och sammanställa ett kompendium som samlar all information som tagits upp denna dag, det kommer att vara möjligt för de som missade denna dag att köpa detta kompendium.

Återigen stort Tack till alla inblandade

Å hela SPEXUS Styrelses vägnar
-Ordförande Malin Demervall