Hem

Hem | Hem Välkommen till Svenska Perser & Exotic Ringen !


 

SPEXUS Årsmöte 2017:
När: Söndagen den 22 januari 2017 i anslutning till NERKs utställning (mötet hålls i pausen)
Var: Conventum arena, Örebro

Anmälan, förslag samt motioner insändes till ordforande.spexus@gmail.com senast torsdagen den 19/1-17


 

fram_bak
Ladda ned kompendiet här

Nu kan vi erbjuda alla Uppfödare inom SPEXUS rabatterat medlemskap till era kattungeköpare!

Uppfödare anslutna till SPEXUS betalar endast 100 kr för medlemskap + prenumeration till kattungeköpare.

För att erhålla rabatten mailas kattungeköparnas uppgifter till  ohfours@gmail.com.

Ladda gärna ned vårt kompendium med gåvobevis samt lite goda råd som du skickar med din kattungeköpare!

 

 

 

 

 


 

Ytterligare ett år lider mot sitt slut, ett mycket händelserikt år för våra kära raser perser och exotic.

Vi har fått en ny kategori indelning, där vi nu inte längre är ensamma utan vi har välkomnat in Ragdoll, Helig Birma och Turkisk Van i Kategori 1.
Både positiva och negativa erfarenheter av denna sammanslagning har noterats och vi kan nog konstatera att det behövs lite tid för att sätta sig.
Med facit i hand så kan vi se att våra raser har stått sig mycket väl i den nya konkurrensen, vilket vi hoppas ska fortgå även under 2017.

SPEXUS har arbetat hårt med hälsofrågan kring sjukdomar förknippat med kortskallighet under detta år.
Efter ett upprop 2015 från Veterinärer ang trubbnoshundars luftvägar så kallat Trubbnosuppropet, såg vi det som ett högaktuellt ämne att fördjupa oss i även på katt sidan.

Då otroligt lite forskning på katt finns att tillgå och då studier på hund ej kan tillämpas på katt då de är två olika arter med olika påverkan av trubbnosighet, valde vi att tillsammans med den SVERAK-anslutna kattklubben ”Perserkatten”, med Leg Veterinär Anna-Lena Berg som ordförande, satsa vår tid och resurser på att ta reda på så mycket vi kan angående våra katter.
Har även perser och exotic problem med för lång mjuk gom? Hur påverkas livskvaliteten och vad orsakar de rinnande ögonen?
Det var några av de frågor som under en heldags workshop diskuterades tillsammans med veterinärer, domare, uppfödare samt SVERAKs hälsoråd.
Workshopen arrangerade SPEXUS och Perserkatten tillsammans i syfte att få till en dialog mellan uppfödare och veterinärer, ett samarbete för ökad förståelse för varandra och för att diskutera de olika sidorna av myntet, men också för att bryta oss loss från den återkommande jämförelsen med hundarnas problematik och få till adekvat fakta som går att tillämpa på katt.

Resultatet blev mycket uppskattat från både uppfödare och veterinärer och att vi behöver en studie på våra svenska katter stod helt klart då de få studier som utkommit i senare hälften av detta år är baserat på katter som nödvändigt inte stämmer överens med de svenska idealen, de har också varit bristande i data. Jag vågar påstå att vi i Sverige ligger i framkant vad det gäller sunt avelsarbete och våra katter håller mycket god standard, därav är det av vikt att få till en studie som visar goda exemplar av raserna perser/exotic, så som vi alla vill att de ska avlas, sunda och friska katter!

Under 2017 kommer vi att fortsätta vårt arbete i detta ämnet, men vi kommer också att lägga en del fokus på hjärtsjukdomen HCM som också blivit ett allt större samtalsämne.
En mycket komplex diagnos med över hundra olika genmutationer, vilket gör det till en svår nöt för forskare att finna ett enkelt gentest för.
Vårt intresse ligger i vilka genetiska avvikelser man kan finna på just perser och exotic, man har lyckats finna specifika gener på några andra raser där man kunnat ta fram ett gentest. Vårt mål är att kunna sprida info, engagemang samt att stödja forskningen för ett sådant gentest på våra raser under 2017.

SPEXUS har inför nästa år tagit fram ett informationshäfte för er uppfödare som är medlemmar i SPEXUS.
Vi erbjuder alla medlemmar som vill värva sina kattungeköpare att endast betala 100 kr för medlemskap och prenumeration på klubbtidningen till sina kattungeköpare, informationshäftet skrivs sedan lätt ut genom en PDF som kommer finnas tillgänglig på vår hemsida, denna skickar man med kattungeköparen, mer info om detta kommer efter årsskiftet.

SPEXUS årsmöte 2017 kommer hållas söndagen den 22 januari i anslutning till NERKs utställning i Örebro (Conventum Arena) mötet kommer att hållas i pausen.

Jag vill rikta ett stort tack till Lena Hedlund som avgår från sin styrelsepost, tack för allt du gjort för SPEXUS och våra raser!

Som ni märker går vi in i ytterligare ett mycket intressant år och jag hoppas att ni även vill följa med oss då!
Det är därför hög tid för mig att påminna om att betala in medlemsavgiften för 2017!
Avgifterna är de samma som tidigare år

Enkelt medlemskap: 50 kr
Medlem + Prenumeration: 150 kr

BG 513-4895 , märk betalning med namn

Ny medlem betalar enl ovan plus sänder sina uppgifter till ohfours@gmail.com

Foreign member: 200 SEK for membership & subscription (inkl. stamps)
Send your details to: ohfours@gmail.com
Foreign payment details:
IBAN: SE11 8000 0832 7993 4475 8686
BIC: SWEDSESS

Gott Nytt År Önskar vi i SPEXUS Styrelse!