Att Köpa PER/EXO

Behöver du rådgivning inför ditt kattköp eller hjälp att hitta uppfödare?
Kontakta då vår kattungeförmedling: ordforande.spexus@gmail.com

 

Innan ni bestämmer er för att ta hem en ny familje medlem är det en del ni bör ha i åtanke.
Här följer lite tips och råd på vägen!

 

* Er perser/exotic skall ALLTID säljas med stamtavla, om uppfödaren ej har stamtavla på katten anses den vara en huskatt. Stamtavlan är ett värdebevis på att din katt är just det uppfödaren utger den för att vara. Alla katter som kommer från en registrerad uppfödare skall ha stamtavla, undantaget om katten är registrerad i kattförbundet CFA, då åtföljs katten av ett registreringsbevis.

 

* Att uppfödaren är registrerad (har ett stamnamn) innebär att denne är obligerad att följa dem regler som kattförbundet satt upp angående uppfödning och registrering av kattungar, det innebär dock inte automatiskt att uppfödaren föder upp friska och sunda katter.

 

* Ta reda på vilka hälso tester uppfödaren gör på föräldra djuren, PKD (polycystric Kidney deciese) är en av de vanligaste sjukdomarna på perser och exotic. För att skydda dig mot detta skall du vara uppmärkssam på om uppfödaren testar sina katter för just denna sjukdom, är föräldrarna till din katt testade negativt är även din katt negativ.

 

* När ni hittat en katt ni är intresserade av tar ni kontakt med uppfödaren och stämmer möte. Gör inga kontrakt eller köp katt via mail, att göra hembesök till uppfödaren innan ni bestämmer er är viktigt för att bilda uppfattning om kattens tidigare miljö och uppfödarens resterande katter. Katterna skall ej leva i misär eller vara smutsiga och sjuka. Köp ej katt från sådan uppfödare av medlidande för katten, du spär bara på problemet och uppmuntrar uppfödaren att fortsätta med sin oseriösa avel, anmäl denne istället till länsstyrelsen för vanvård av djur.

 

* När ni bestämt er för en katt, be uppfödaren att visa hur man badar och sköter pälsen på er katt.

 

* När ni får hem katten skall den vara minst 12 veckor gammal, vaccinerad 2 gånger, ha stamtavla och ett veterinärintyg som visar att din katt är frisk och utan anmärkningar, har katten anmärkning skall uppfödaren informera om detta innan köpet.

 

* Se till att skaffa en veterinärvårds försäkring på din katt, om olyckan skulle vara framme täcker denna de flesta kostnaderna.

 

* Om du är privat person och köper en katt till sällskap, respektera den överenskommelsen du och uppfödaren gjort, att ta kullar på din katt är inte att rekommendera och du vet aldrig vad anledningen till att just din katt sålts till sällskap är. Var alltid ärlig mot din uppfödare!

 

Lycka till med ditt katt köp!