Artiklar om hälsa


Perser och exotic är överlag friska och sunda katter, vilket bland annat beror på att de varit förskonade från alltför hård inavel.
Antalet djur har varit tillräckligt stort för att upprätthålla en bred avelsbas, varifrån selektion skett på rastypiska och friska individer.

Genom statistik från Agria åren 1999-2006 går det att få en ganska god uppfattning om det allmänna hälsoläget hos perser/exotic i Sverige.
Dessa data finns publicerade i två vetenskapliga artiklar varav den första (Egenvall et al, 2009) handlar om dödsorsaker hos olika kattraser,
medan den andra (Egenvall et al, 2010) tar upp de vanligaste sjukdomsproblemen hos försäkrade katter.

Perser/exotic visade sig vara de mest försäkrade raserna av alla, och det var totalt 2241 registrerade dödsfall inom denna grupp under tiden 1999-2006.
Den vanligaste dödsorsaken hos perser/exotic, och även hos alla katter oavsett ras, var sjukdomar i njurarna.
Hos perser/exotic utgjorde polycystic kidney disease (PKD) 20% av njursjukdomarna.
Den näst vanligaste dödsorsaken hos perser/exotic var tumörsjukdomar.
På tredje plats kom FIP, följt av trauma (fallolyckor) och trafikolyckor på fjärde plats.
På femte plats kom sjukdomar i urinrör/urinblåsa, magtarmsjukdomar, samt kardiomyopati.
Diagnosen kardiomyopati innefattar bland annat HCM, som är den vanligaste hjärtsjukdomen hos katt oavsett ras.

De vanligaste sjukdomsproblemen som ägare till perser/exotic sökte vård för under samma tidsperiod var:

1) ögonproblem;

2) sjukdomar i urinblåsa/urinrör;

3) magtarmsjukdomar;

4) tumörer

Sammanräknat fanns det åtminstone sex andra kattraser som hade större total sjuklighet än perser/exotic.


Av Anna-Lena Berg, Leg veterinär, VMD

Referenser

Egenvall A, Nodtvedt A, Häggström J, Ström Holst B, Möller L & Bonnett BN. Mortality of life-insured Swedish cats during 1999-2006: age, breed, sex, and diagnosis. J Vet Intern Med 2009; 23:1175-1183.

Egenvall A, Bonnett BN, Häggström J, Ström Holst B, Möller L & Nodtvedt A. Morbidity of insured Swedish cats during 1999-2006 by age, breed, sex, and diagnosis. J Feline Med Surg 2010; 12:948-959.


SPEXUS Hälsoenkät 2015

Här finner du SPEXUS sammanställda data utifrån en hälsoenkät utförd 2015 angående perser & exotic katternas vanligaste förekommande hälsoproblem.

Länk till PDF

Artiklar om hälsa


Mer läsvärt

Virus


 

Bakterier


 

Mage-tarm


Hud & päls