Bli Medlem


Vill du bli medlem?

Medlemskapet kostar 150 SEK

Medlemskapet löper från årsskifte – årsskifte
med andra ord 1 januari – 31 december, oavsett när på året man blev medlem

  • Som medlem är du välkommen att närvara på seminarier hållna av SPEXUS
  • Som uppfödare får du stå med på vår uppfödar lista med ditt stamnamn.
  • Som medlem får du skicka in bilder till vårat galleri
  • Du har som medlem rätten att närvara på SPEXUS årsmöten och andra möten arrangerade av SPEXUS.
  • Som medlem får du vårt elektroniska nyhetsbrev EXPECT
  • Som medlem bidrar du till forskningen kring sjukdomar på katter genom att en del av medlemsavgiften doneras till forskningsfonder för att förbättra hälsan på raserna perser och exotic samt katter i allmänhet

Om du vill bli medlem sänder du dina uppgifter till

kassor.spexus@gmail.com

Medlemsavgiften betalas in på SPEXUS konto

 BG 513-4895

alternativt till SWISH: 123 129 33 98
märk betalningen med namn och “medlemskap”.

Do you want to be a member?

Foreign members pay 150 SEK for membership

Send your details to

kassor.spexus@gmail.com

Foreign payment details:
IBAN: SE11 8000 0832 7993 4475 8686
BIC: SWEDSESS

Only catteries from Scandinavian countries will be presented on the webpage

and is allowed to advertice

När du sänder in ansökan om medlemskap i SPEXUS godkänner du vår integritetspolicy: Läs mer om den här