Bli Medlem


Vill du bli medlem?

Medlemskapet kostar 150 SEK

Medlemskapet löper från årsskifte – årsskifte
med andra ord 1 januari – 31 december, oavsett när på året man blev medlem

*Som medlem är du välkommen att närvara på seminarier hållna av SPEXUS

* Som medlem får du annonsera gratis på hemsidan,
endast registrerade uppfödare får annonsera kattungar och avelshanar.

* Som uppfödare får du stå med på vår uppfödar lista med ditt stamnamn.

* Som medlem får du skicka in bilder till vårat galleri

* Du har som medlem rätten att närvara på SPEXUS årsmöten och andra möten arrangerade av SPEXUS.

* Som medlem får du 2 nummer per år av vår klubbtidning EXPECT

Om du vill bli medlem sänder du dina uppgifter till

kassor.spexus@gmail.com

Medlemsavgiften betalas in på SPEXUS konto

 BG 513-4895

märk betalningen med namn och ”medlemskap”.

När du sänder in ansökan om medlemskap i SPEXUS godkänner du vår integritetspolicy: Läs mer om den här