SPEXUS integritetspolicy


Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller i hela EU from den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Även om mycket är sig likt har kraven på hur personuppgifter hanteras skärpts. Eftersom Spexus värnar om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga säkerhet har GDPR bidragit till att Spexus har förtydligat integritetspolicyn som beskriver hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Integritetspolicy omfattar alla som är medlemmar i Spexus, därför är det viktigt att du läser igenom och tar del av integritetspolicyn och förstår hur den kan påverka användningen av dina personuppgifter. I samband med betalning av din medlemsavgift godkänner du hantering av dina personuppgifter.

Spexus hantering av personuppgifter

I begreppet personuppgifter inkluderas all information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress, fotografi, stamnamn etc.

 

Vem i Spexus är personuppgiftsansvarig?

Det är föreningen Spexus som är personuppgiftsansvarig. Styrelsen ansvarar för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en enskild utsedd person som är formellt ansvarig, även om föreningen har utsett någon till att sköta t ex medlemsregistret. Vid frågor om hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen.

Vilka personuppgifter behandlas av Spexus?

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med ditt medlemskap. Fullständigt namn, adress, telefonnummer, e-postadress och eventuellt stamnamn samt material som skickas till klubbtidningen och hemsidan.

Varför behandlar Spexus dina personuppgifter?

Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister för att kunna administrera medlemskap och för att vi ska kunna kontakta dig kring föreningens verksamhet vid kurser, tävlingar och evenemang. samt skicka ut klubbtidningen Expect.

Hur länge sparar Spexus dina personuppgifter?

Genom att registrera dig som medlem sparar vi dina uppgifter så länge som du är medlem i Spexus och under högst ett år därefter, såvida du dessförinnan inte har motsatt dig behandling av personuppgifter. Du kan när som helst avregistrera dig som medlem och du kan när som helst återkalla samtycke av behandling av personuppgifter. Vi publicerar och arkiverar vissa personuppgifter i resultatlistor och annan dokumentation från föreningens verksamhet, som längst till föreningens upplösning.

Kommer Spexus att dela dina personuppgifter med någon annan?

Spexus kommer att dela dina personuppgifter med föreningens sponsorer och samarbetspartners. När du ansöker eller förlänger ditt medlemskap i Spexus godkänner du att dina personuppgifter får förmedlas till föreningens sponsorer och samarbetspartners. Om du som medlem invänder mot att Spexus delar dina personuppgifter med våra sponsorer och samarbetspartners ska du i samband med att du förlänger eller tecknar nytt medlemskap i Spexus meddela att du inte accepterar att föreningen delar dina personuppgifter. Som medlem har du självklart rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du avsäger dig samtycke till att Spexus delar dina personuppgifter innebär detta att du inte har möjlighet att ta del av de förmåner som våra sponsorer och samarbetspartners erbjuder Spexus medlemmar. Information om vilka sponsorer och samarbetspartners spexus delar information med finns på hemsidan.

Dina rättigheter

Du har rättigheter gällande hur vi hanterar dina personuppgifter. Dessa kan du läsa mer om hos Dataskyddsinspektionen https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/.

Dessa innebär bland annat att du har rätt att få information om när och hur vi hanterar dina personuppgifter. Du kan även be oss ta bort dina uppgifter. För att avregistrera dig kontaktar du Spexus Har du några frågor eller funderingar kring vårt arbete med GDPR är det bara att kontakta oss.

Om du behöver ändra dina kontaktuppgifter meddela detta till kassören.