Snöriket´s Lilla Tora

Snöriket´s Lilla Tora
Blåspotted Bicolor PER hona
Äg: Anna Ceder
Uppf: Helen Johansson