Smoke

Har du en smoke katt du vill ska synas i detta galleri? maila bild och uppgifter till ordforande.spexus@gmail.com

Smoke katter är solida silver katter. Smoke katter är så kallade tippade katter, de har endast färg delvis på hårstrået, det gör att hårbottnen är vit och resten av strået färgat i någon av de för raserna godkända färgerna (svart, blå, röd, creme, choklad, lila, svartsköldpadd, blåsköldpadd, choklad sköldpadd, lilasköldpadd) de betecknas med bokstaven “s” som tillägg i EMS koden.

Ex: Svartsmoke perser = PER ns (n=svart, s=silver)
Smoke skall alltid ha orangea ögon.

Klicka på respektive bild för full storlek & info

 

Svartsmoke Exotic – EXO ns

Svartsmoke Perser – PER ns


Blåsmoke Exotic – EXO as

Blåsmoke Perser – PER as


Rödsmoke Exotic – EXO ds

Rödsmoke Perser – PER ds


Cremesmoke Exotic – EXO es

Cremesmoke Perser – PER es


 

Chokladsmoke Exotic – EXO bs

Chokladsmoke Perser – PER bs


 

Lilasmoke Exotic – EXO cs

Lilasmoke Perser – PER cs


 

Svartsköldpaddsmoke Exotic – EXO fs

Svartsköldpaddsmoke Perser – PER fs


Blåsköldpaddsmoke Exotic – EXO gs

Blåsköldpaddsmoke Perser – PER gs


Chokladsköldpaddsmoke Exotic – EXO hs

Chokladsköldpaddsmoke Perser – PER hs


 

Lilasköldpaddsmoke Exotic – EXO js

Lilasköldpaddsmoke Perser – PER js