NR 1

GIC Atitzas Silver Lotus
Äg: Gitt Gustavsson