IC Namyslo´s Bolette

IC Namyslo´s Bolette
Blå-bicolor perser hona
Uppf: Lone Namyslo