SPEXUS Hälsoarbete


SPEXUS har som mål att verka för sund avel på raserna Perser och Exotic, detta sker dels genom forskning, diskussion samt föreläsningar.

* Ögon

Sjukdomar rörande ögon är något av det största problemet inom raserna perser och exotic, detta visar både SPEXUS egen enkät samt försäkringsbolagens siffror (Enligt Agrias Breed Seminar 2018) . Detta är något SPEXUS tar på allvar.

Genom föreläsningar och tidigare workshop där ögonproblematik på brachycefala katter tagits upp vill vi dels sprida kunskap kring hur aveln kan påverka tårkanalens utformning samt ögats utbuktning. SPEXUS förespråkar att man inte avlar på katter med utstående ögon där ögonhålan är för grund, då detta blottar ögat och gör det känsligt för skador samt uttorkning.
SPEXUS vill också göra uppfödare uppmärksamma på att avel på släta ansikten utan fåror och tilltäppningar vid ögonen är att föredra då det visat sig ge en mer normal avrinning av tårvätskan.

Den studie som sammanställs bör ge indikationer kring vidare avelsrekommendationer kring ögon:
SPEXUS kommer också att gå ut i grupper med skötselråd kring ögon för att minska problematiken med ögoninflammationer hos katter orsakade av okunnighet kring skötsel.


* Tandhälsa

Enligt den studie SPEXUS gjorde under 2015 framkom att tandproblem var något av det mest återkommande hos perser och exotic. Under 2017 startade SPEXUS ett arbete för att öka medvetenheten kring tandsjukdomar och tandhygien, föreläsare Anna-My Olausson från Royal Canin.


* HCM & FIP

2017 höll SPEXUS föreläsning tillsammans med den SVERAK anslutna klubben Perserkatten i ämnena Hjärtsjukdom och FIP. Veterinär Jens Häggström föreläste om de vanligaste hjärtsjukdomarna på katt, med fokus på HCM (Hypertrofisk cardiomyopati). Veterinär tillika Ordförande i Perserkatten Anna-Lena Berg föreläste om sjukdomen FIP.

SPEXUS säljer varje år en väggalmanacka till förmån för forskningen kring FIP och HCM.
Alla intäkter går oavkortat till Winne Feline Foundations två fonder, Ronans Big Heart (forskning för att finna den genetiska orsaken till HCM på Perser och exotic) och Bria Fonden (forskning om FIP).


* Brachycefali på katt

Kompendium om Brachycefali på Katt:
Ladda ned PDF

SPEXUS arbetar kontinueligt med frågor kring brachycefali (kortskallighet) på katt och forskningen kring hur kortskallighet påverkar katten ur hälsoaspekt.  2015 inledde SPEXUS ett samarbete med den SVERAK anslutna

klubben Perserkatten, detta samarbete har resulterat i en workshop som hölls hösten 2016 med föreläsningar av domare och veterinärer. Som ett led i arbetet initierades en studie på perser och exotic, där man undersökt katter på utställning i syfte att fastställa vilka problem som finns inom raserna i Sverige kopplat till brachycefali. Studien utfördes på diverse utställningar i Sverige under 2017 och är i skrivande stund under sammanställning. Det svenska raskatt förbundet SVERAK har varit med och sponsrat studien som både omskrivits i förbundstidningen Våra Katter samt i Svenska Veterinär tidningar. Studien är den första i sitt slag på katt.

Du kan ladda ned vårt kompendium från workshopen här.

2018 höll SPEXUS ett uppföljande seminarium kring sunt avelsarbete på brachycefala kattraser. Föreläsare var Leg. Vet Anna-Lena Berg, föreläsningen har även hållts för FIFes hela domarkår, då med fokus på en domares ansvar för att premiera sunda katter på utställning.

Arbetet och informationsspridningen fortskrider kontinueligt.


* SPEXUS Hälsoenkät 2015

Här finner du SPEXUS sammanställda data utifrån en hälsoenkät utförd 2015 angående perser & exotic katternas vanligaste förekommande hälsoproblem.

Länk till PDF