SPEXUS Hälsoarbete

Hem | SPEXUS Hälsoarbete

SPEXUS har som mål att verka för sund avel på raserna Perser och Exotic, detta sker dels genom forskning, diskussion samt föreläsningar.

* HCM & FIP

2017 höll SPEXUS föreläsning tillsammans med den SVERAK anslutna klubben Perserkatten i ämnena Hjärtsjukdom och FIP. Veterinär Jens Häggström föreläste om de vanligaste hjärtsjukdomarna på katt, med fokus på HCM (Hypertrofisk cardiomyopati). Veterinär tillika Ordförande i Perserkatten Anna-Lena Berg föreläste om sjukdomen FIP.

SPEXUS har under hösten och vintern 2017 sålt en väggalmanacka till förmån för forskningen kring FIP och HCM.
Alla intäkter gick oavkortat till Winne Feline Foundations två fonder, Ronans Big Heart (forskning för att finna den genetiska orsaken till HCM på Perser och exotic) och Bria Fonden (forskning om FIP). SPEXUS kunde donera totalt 6000 sek till de båda fonderna i början av 2018. Vi tackar vår sponsor Royal Canin för sponsring av tryck kostnaden av kalendern, vilket gjorde att vi kunde donera mer pengar till forskningen!


* Brachycefali på katt

Kompendium om Brachycefali på Katt:
100 sek

SPEXUS arbetar kontinueligt med frågor kring brachycefali (kortskallighet) på katt och forskningen kring hur kortskallighet påverkar katten ur hälsoaspekt.  2015 inledde SPEXUS ett samarbete med den SVERAK anslutna

klubben Perserkatten, detta samarbete har resulterat i en workshop som hölls hösten 2016 med föreläsningar av domare och veterinärer. Som ett led i arbetet initierades en studie på perser och exotic, där man undersökt katter på utställning i syfte att fastställa vilka problem som finns inom raserna i Sverige kopplat till brachycefali. Studien utfördes på diverse utställningar i Sverige under 2017 och är i skrivande stund under sammanställning. Det svenska raskatt förbundet SVERAK har varit med och sponsrat studien som både omskrivits i förbundstidningen Våra Katter samt i Svenska Veterinär tidningar. Studien är den första i sitt slag på katt.

Du kan beställa vårt kompendium från workshopen via ordforande.spexus@gmail.com för 100 sek + porto

 

 

 

 


* SPEXUS Hälsoenkät 2015

Här finner du SPEXUS sammanställda data utifrån en hälsoenkät utförd 2015 angående perser & exotic katternas vanligaste förekommande hälsoproblem.

Länk till PDF