Silveragouti

Har du en silveragouti katt du vill ska synas i detta galleri? maila bild och uppgifter till ordforande.spexus@gmail.com

Silveragouti är en mönstrad katt, de har endast färg delvis på hårstrået, det gör att hårbottnen är vit och resten av strået färgat i någon av de för raserna godkända färgerna (svart, blå, röd, creme, choklad, lila, svartsköldpadd, blåsköldpadd, choklad sköldpadd, lilasköldpadd) de betecknas med bokstaven ”s” som tillägg i EMS koden.

Ex: Svartsilvertabby perser = PER ns 22 (n=svart, s=silver, 22=tabby)

Silveragouti kan ha både orangea och gröna ögon

Klicka på respektive bild för full storlek & info

 

Svartsilveragouti Exotic – EXO ns 22/23/24

Svartsilveragouti Perser – PER ns 22/23/24


Blåsilveragouti Exotic- EXO as 22/23/24

 

Blåsilveragouti Perser- PER as 22/23/24


Rödsilveragouti Exotic- EXO ds 22/23/24

Rödsilveragouti Perser- PER ds 22/23/24


Cremesilveragouti Exotic – EXO es 22/23/24

Cremesilveragouti Perser – PER es 22/23/24


Chokladsilveragouti Exotic – EXO bs 22/23/24

Chokladsilveragouti Perser- PER bs 22/23/24


 

Lilasilveragouti Exotic – EXO cs 22/23/24

Lilasilveragouti Perser – PER cs 22/23/24


Svartsköldpaddsilveragouti Exotic – EXO fs 22/23/24

Svartsköldpaddsilveragouti Perser – PER fs 22/23/24


 

Blåsköldpaddsilveragouti Exotic – EXO gs 22/23/24

Blåsköldpaddsilveragouti Perser – PER gs 22/23/24


 

Chokladsköldpaddsilveragouti Exotic – EXO hs 22/23/24

Chokladsköldpaddsilveragouti Perser – PER hs 22/23/24


 

Lilasköldpaddsilveragouti Exotic – EXO js 22/23/24

Lilasköldpaddsilveragouti Perser – PER js 22/23/24