Kärt barn har många namn


Perser, Exotic, Pure Persian, Exotic Longhair, Exotic shorthair, Chinchilla, Angora, Himalayan…
så många namn att hålla reda på så inte konstigt man blir förvirrad!

Av Malin Demervall


En perser, vacker, majestätisk med böljande lång päls, varför så många namn på denna ras?

Hypknox's Walking in Memphis
Exotic (FIFe) / Exotic Shorthair (CFA)
Hypknox’s Walking in Memphis
Äg Malin Demervall

Det började med angoran, en långhårig katt med slank kropp, kilformat huvud och långa ben. Många kallar dagens perser felaktigt för angora då detta namn fortfarande lever kvar i daglig mun. Dock har angoran inget med dagens perser att göra förutom att de katter vi idag ser härstammar från denna ras. Det finns en ras som heter turkisk angora, denna katt är semilånghårig av orientalisk typ och är ej att förblandas med dagens perser.

Den långhåriga katten med den karaktäristiska korta nosen fick namnet Perser,
men för att krångla till det ytterligare började man få upp intresset för att avla fram en korthårig variant av persern, denna ras fick namnet exotic, och är en kopia av persern förutom att den skall ha en tät kort päls.

Nu har vi då två raser, perser och exotic, det fanns mycket motstånd till att avla perser med exotic då man ansåg

Hypknox's Lindy Hop
Perser (FIFe) / Exotic Longhair (CFA)
Hypknox’s Lindy Hop
Äg: Malin Demervall

att avkommorna inte kan vara rasrena efter en sådan kombination.
Vissa förbund så som FIFe erkände avkommor mellan exotic och perser som rasrena, de långhåriga kattungarna skulle registreras som perser och de korthåriga som exotic. Så är fallet fortfarande, iom att SVERAK (det svenska rasförbundet) ingår i FIFe, klassas alla långhåriga katter i kullen som perser och alla korthåriga som exotic, dessa får också tävla på utställning och ta titlar som detta.

Men denna enkla uppdelning gällde inte i alla rasförbund, CFA
(som är ett av de största rasförbunden) godkände inte en
kull mellan exotic och perser som rasrena. Istället särskilde man dessa blandningar med att döpa de långhåriga till exotic longhair och de korthåriga till exotic shorthair. Det var alltså BARA de katter som endast blivit avlade med långhåriga katter som ansågs som renrasiga och kallades då Pure Persian. Länge hade exotic longhair ingen rätt att ta titlar inom CFA, men detta har vid årsskiftet 2012 ändrats och nu kan man även få titlar på dem.

Hur är det då med Chinchilla och Himalayan? Dessa är endast två olika färgdivisioner hos perser och exotic, de är

SW´13 IC & CFA CH Headturners Seasick Steve
Perser (FIFe) / Persian (CFA)
SW´13 IC & CFA CH Headturners Seasick Steve
Äg: Malin Demervall

med andra ord inga egna raser. Himalayan är det namn man använder inom CFA och TICA för colourpoint.