NR 3 KASTRAT HANE

PR S*Älvrosens Callizto
Vit orangeögd exotic
Äg: Katarina Henriksson
135 Poäng