NR 4 KASTRAT HANE

SP S*Älvrosens Callizto
EXO w 62
Äg: Katarina Henriksson
220,04 poäng