Klubbtidning

Klubbtidning

Allt material till klubbtidningen sänds till ordforande.spexus@gmail.com


Kommande nummer av EXPECT
Utkommer juli 2019


Annonsering i klubbtidningen

Det går bra att annonsera i klubbtidningen

Hel A5: 50 SEK/4 nr 175 SEK
Halv A5: 30 SEK/4 nr 100 SEK

inbetalas till BG 513-4895  innan manusstopp för respektive nr

Annonser skickas till ordforande.spexus@gmail.com

 

 

 

 

 


 

Tidigare nummer

Vill du beställa enstaka nummer från tidigare utgåvor kostar de 30 SEK

och inbetalas till BG 513-4895

Din beställning skickar du till: ordforande.spexus@gmail.com

 

2017

 

2016

2015

2014