Avelshanar

Hem | Avelshanar
Vill du låna ut din hane?
Skicka mail till ordforande.spexus@gmail.com med information om din hane, alla hanar som lånas ut skall ha stamtavla och ägas av SPEXUS medlem. Ägaren skall följa SVERAKs eller motsvarande klubbs regler för avel och utlåning. Honkatt ägaren ansvarar själv för att ta reda på utförda hälsotester och överenskommelser.