NR 3 UNGDJUR/JUNIOR

SE*Yffranes Nothing But A Dream
EXO g.
Äg: Marina Sigfridsson och Lisbeth Högman
75 Poäng