NR 2 KASTRAT HONA

GIP Boggie’s `s Alva
PER fs 03 22.
Äg: Åse Södersten
90 Poäng